การจองทัวร์และการชำระเงิน กับทัวร์นะจ๊ะ

การจองทัวร์และการชำระเงิน กับทัวร์นะจ๊ะ

เมื่อคุณลูกค้าได้ทำการติดต่อกับทีมงานขายแล้วทางพนักงานของทัวร์นะจ๊ะจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้รับที่นั่งเรียบร้อย หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ทางทีมพนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่งจ๊ะ

การยืนยันชำระเงิน

เมื่อคุณลูกค้าชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ขอให้คุณลูกค้าแสดงหลักฐานการโอนเงินเพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้คุณลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว คุณลูกค้าสามารถแจ้งผ่านทาง  Line ของทีมพนักงานขาย โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย เช่นภาพ สลิปการโอน

ทีมงานทัวร์นะจ๊ะ
099-2296654 Lin:@tournaja

Message us