ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย

ทัวร์โค๊ด ZGCAI-2304GF

ชมเมืองอเล็กซานเดรีย ตำนานความรักของพระนางคลีโอพัตรา สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหาพีระบิดแห่งกีซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์

22 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566
27 ต.ค. 2566 - 1 พ.ย. 2566
22 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566
27 ต.ค. 2566 - 1 พ.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน GF 6 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 40,990 บาท

ดูรายละเอียด

Message us