จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)

ทัวร์โค๊ด ZGBUS-2303TK

แกรนด์จอร์เจีย เที่ยวคุ้มสุดคุ้มเข้าบาทูมี่-กลับทบิลิซี ล่องเรือทะเลดำ พิชิตดินแดนไข่มุกแห่งคอเคซัส สัมผัสมนต์เสน่ห์สุดของทวีปเอเชีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าบอร์โจมี่ และ ทบิลิซี่

8 มิ.ย. 2566 - 15 มิ.ย. 2566
19 มิ.ย. 2566 - 26 มิ.ย. 2566
8 มิ.ย. 2566 - 15 มิ.ย. 2566
19 มิ.ย. 2566 - 26 มิ.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 54,990 บาท

ดูรายละเอียด

จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)

ทัวร์โค๊ด ZGTBS-2303TK

แกรนด์จอร์เจีย เที่ยวคุ้มสุดคุ้มเข้าบาทูมี่ กลับทบิลิซี พักสกี รีสอร์ท กูดาอูรี 2 คืน ล่องเรือทะเลดำ พิชิตดินแดนไข่มุกแห่งคอเคซัส

27 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566
1 มิ.ย. 2566 - 8 มิ.ย. 2566
24 มิ.ย. 2566 - 1 ก.ค. 2566
27 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566
1 มิ.ย. 2566 - 8 มิ.ย. 2566
24 มิ.ย. 2566 - 1 ก.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 51,990 บาท

ดูรายละเอียด

บาทูมี่ คูไตซี คาซเบกี้ กูดาอูรี มิสทเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)

ทัวร์โค๊ด ZGBUS-2311TK

สัมผัสบรรยากาศ และวิวเทือกเขาคอเคซัส ท่องดินแดนสุดขอบทวีป นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมนาลิคาล่า

29 พ.ค. 2566 - 5 มิ.ย. 2566
29 พ.ค. 2566 - 5 มิ.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 6 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 54,990 บาท

ดูรายละเอียด

ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)

ทัวร์โค๊ด ZGTBS-2310TK

เที่ยวจอร์เจียสุดขอบทวีปเอเชีย สู่อ้อมกอดของ ธรรมชาติดินแดนสวรรค์ "ไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส"

18 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
7 มิ.ย. 2566 - 14 มิ.ย. 2566
12 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566
18 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
7 มิ.ย. 2566 - 14 มิ.ย. 2566
12 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 54,990 บาท

ดูรายละเอียด

จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี คาซเบกี้ กูดาอูรี มิสทเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)

ทัวร์โค๊ด ZGBUS-2312TK

สัมผัสบรรยากาศ และวิวเทือกเขาคอเคซัส ท่องดินแดนสุดขอบทวีป นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมนาริคาล่า

6 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566
14 มิ.ย. 2566 - 21 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 - 23 มิ.ย. 2566
20 มิ.ย. 2566 - 27 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
28 มิ.ย. 2566 - 5 ก.ค. 2566
30 มิ.ย. 2566 - 7 ก.ค. 2566
6 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566
14 มิ.ย. 2566 - 21 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 - 23 มิ.ย. 2566
20 มิ.ย. 2566 - 27 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
28 มิ.ย. 2566 - 5 ก.ค. 2566
30 มิ.ย. 2566 - 7 ก.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 6 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 50,990 บาท

ดูรายละเอียด

จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี คาซเบกี้ กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่

ทัวร์โค๊ด ZGBUS-2314TK

เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่ เที่ยวคุ้มไม่ย้อนเส้นทาง สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดน 2 ทวีป ล่องเรือทะเลดำ

13 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566
13 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 7 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 54,990 บาท

ดูรายละเอียด

จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี กอรี่ คาซเบกี้ กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่

ทัวร์โค๊ด ZGBUS-2315TK

เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่ เที่ยวคุ้มไม่ย้อนเส้นทาง นั่ง 4WD ตะลุยคาซเบกี้ ชมความยิ่งใหญ่มหาวิหาร "อลาแวร์ดี"

20 ก.ค. 2566 - 27 ก.ค. 2566
5 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 19 ส.ค. 2566
16 ส.ค. 2566 - 23 ส.ค. 2566
23 ส.ค. 2566 - 30 ส.ค. 2566
30 ส.ค. 2566 - 6 ก.ย. 2566
20 ก.ค. 2566 - 27 ก.ค. 2566
5 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 19 ส.ค. 2566
16 ส.ค. 2566 - 23 ส.ค. 2566
23 ส.ค. 2566 - 30 ส.ค. 2566
30 ส.ค. 2566 - 6 ก.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 56,990 บาท

ดูรายละเอียด

จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้

ทัวร์โค๊ด ZGTBS-2313GF

สัมผัสมนต์เสน่ห์ "ไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส" สุดฟินนั่งกระเช้าโคบิ-กูดาอูรี ชมความงามวิวเทือกเขา

8 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566
15 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566
22 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566
13 ต.ค. 2566 - 20 ต.ค. 2566
13 ต.ค. 2566 - 20 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 27 ต.ค. 2566
29 ก.ย. 2566 - 6 ต.ค. 2566
15 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566
29 ก.ย. 2566 - 6 ต.ค. 2566
6 ต.ค. 2566 - 13 ต.ค. 2566
8 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566
15 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566
22 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566
13 ต.ค. 2566 - 20 ต.ค. 2566
13 ต.ค. 2566 - 20 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 27 ต.ค. 2566
29 ก.ย. 2566 - 6 ต.ค. 2566
15 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566
29 ก.ย. 2566 - 6 ต.ค. 2566
6 ต.ค. 2566 - 13 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน GF 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,990 บาท

ดูรายละเอียด

จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี (พักกูดาอูรี 1 คืน)

ทัวร์โค๊ด ZGTBS-2315QR

20 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566
22 ก.ย. 2566 - 28 ก.ย. 2566
27 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566
29 ก.ย. 2566 - 5 ต.ค. 2566
4 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566
6 ต.ค. 2566 - 12 ต.ค. 2566
11 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566
13 ต.ค. 2566 - 19 ต.ค. 2566
17 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566
18 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 26 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน QR 7 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,990 บาท

ดูรายละเอียด

จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิสทเคต้า ทบิลิซี่

ทัวร์โค๊ด ZGBUS-2316TK

นั่ง 4WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส, ท่องดินแดนสุดขอบทวีป, นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชาป้อมนาริคาล่า พิเศษ!! เมนูอาหารไทย 1 มื้อ, จีน 1 มื้อ, ขนมปังหน้าชีส Khachapuri

22 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 19 ส.ค. 2566
29 ส.ค. 2566 - 5 ก.ย. 2566
8 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566
19 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566
20 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 6 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 57,990 บาท

ดูรายละเอียด

Message us