อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด บาธ ไบบลูรี่

ทัวร์โค๊ด ZGLHR-2302BR

เซ็คอิน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "สโตนเฮ้นจ์" เยี่ยมชม "หมู่บ้านไบบูลรี่"ที่สวยที่สุดในอังกฤษ อิสระช้อปปิ้งจุใจ

1 มิ.ย. 2566 - 6 มิ.ย. 2566
1 มิ.ย. 2566 - 6 มิ.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน BR 6 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 71,990 บาท

ดูรายละเอียด

อังกฤษ เเมนเซสเตอร์ ลิเวอร์พูล คาร์ดิฟฟ์ บาธ ออกซ์ฟอร์ด ลอนดอน

ทัวร์โค๊ด ZGMAN-2301SQ

เยือน 2 สนามฟุตบอลดังเเห่งอังกฤษ ชม "สโตนเฮ้นจ์" สิ่งมหัศจรรย์ของ เที่ยวกรุงลอนดอน อิสระช้อปปิ้งจุใจ

17 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
21 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566
18 พ.ย. 2566 - 25 พ.ย. 2566
23 ธ.ค. 2566 - 30 ธ.ค. 2566
30 ธ.ค. 2566 - 6 ม.ค. 2567
17 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
21 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566
18 พ.ย. 2566 - 25 พ.ย. 2566
23 ธ.ค. 2566 - 30 ธ.ค. 2566
30 ธ.ค. 2566 - 6 ม.ค. 2567

เดินทางโดยสายการบิน SQ 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 89,990 บาท

ดูรายละเอียด

อังกฤษ ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ บาธ ลอนดอน

ทัวร์โค๊ด ZGLHR-2303BR

19 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
24 พ.ย. 2566 - 29 พ.ย. 2566
19 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
24 พ.ย. 2566 - 29 พ.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน BR 6 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 69,990 บาท

ดูรายละเอียด

อังกฤษ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พลู คาร์ดิฟฟ์ บาธ ออกซ์ฟอร์ด ลอนดอน

ทัวร์โค๊ด ZGMAN-2302SQ

เยือน 2 สนามฟุตบอลดังแห่งอังกฤษ ชม "สโตนเฮ้นจ์" สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวกรุงลอนดอน อิสระช้อปปิ้งจุใจ

17 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
21 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566
18 พ.ย. 2566 - 25 พ.ย. 2566
23 ธ.ค. 2566 - 30 ธ.ค. 2566
30 ธ.ค. 2566 - 6 ม.ค. 2567

เดินทางโดยสายการบิน SQ 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 89,990 บาท

ดูรายละเอียด

Message us