เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ ปาทัน นากาก็อต EP.3

ทัวร์โค๊ด ZGKTM-2303WE

เนปาลดินแดนแห่งความศรัทธา ชมวิว "เทือกเขาหิมาลัย" ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ "นากาก็อต" สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล สุดว้าว!! พักนากาก็อต 1 คืน พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล

2 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566
2 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน WE 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 25,990 บาท

ดูรายละเอียด

เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.4

ทัวร์โค๊ด ZGKTM-2304WE

เนปาลดินแดนแห่งความศรัทธา ชมวิว "เทือกเขาหิมาลัย" ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ "นากาก็อต" สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล สุดว้าว!! พักนากาก็อต 1 คืน พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล

28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
11 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566
7 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
13 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
11 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566
7 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
13 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน WE 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 27,990 บาท

ดูรายละเอียด

Message us