เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.4

รหัสทัวร์ : ZGKTM-2304WE

Hotel Star : 3 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน WE 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 25,990 บาท

Highlight

เนปาลดินแดนแห่งความศรัทธา ชมวิว "เทือกเขาหิมาลัย" ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ "นากาก็อต" สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล สุดว้าว!! พักนากาก็อต 1 คืน พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 25,990 31,980   31 จอง
11 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 26,990 32,980   31 จอง
7 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 25,990 31,980   25 จอง
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 25,990 31,980   25 จอง
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 27,990 35,980   25 จอง
13 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 27,990 35,980   25 จอง
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 26,990 32,980   25 จอง
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 27,990 35,980   31 จอง
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 27,990 35,980   31 จอง
28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 25,990 31,980   31 จอง
11 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 26,990 32,980   31 จอง
7 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 25,990 31,980   25 จอง
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 25,990 31,980   25 จอง
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 27,990 35,980   25 จอง
13 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 27,990 35,980   25 จอง
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 26,990 32,980   25 จอง
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 27,990 35,980   31 จอง
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 27,990 35,980   31 จอง
Message us