ตุรกี ชานัคคาเล คูซาดาซึ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล (บินภายใน 1 เที่ยว)

ทัวร์โค๊ด ZGIST-2311TK

บินตรง+บินภายใน 1 เที่ยว ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม สัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลก

30 พ.ค. 2566 - 6 มิ.ย. 2566
2 มิ.ย. 2566 - 9 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
30 มิ.ย. 2566 - 7 ก.ค. 2566
30 พ.ค. 2566 - 6 มิ.ย. 2566
2 มิ.ย. 2566 - 9 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
30 มิ.ย. 2566 - 7 ก.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,990 บาท

ดูรายละเอียด

ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการา EP.3

ทัวร์โค๊ด ZGIST-2312TK

เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อ ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน

28 พ.ค. 2566 - 5 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566
28 พ.ค. 2566 - 5 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน 9 วัน 6 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 33,990 บาท

ดูรายละเอียด

อิสตันบูล ชานัคคาเล ปามุคคาเล อิสปาร์ตา คัปปาโดเกีย (บินภายใน 1 เที่ยว)

ทัวร์โค๊ด ZGIST-2314TK

บินตรง+บินภายใน 1 เที่ยว ดินแดนมรดกโลก 2 ทวีป ชมตำนานม้าไม้เมืองทรอย เพลิดเพลินทุ่งลาเวนเดอร์ พิเศษ! ถ่ายรูปคู่กับ รถ CLASSIC CAR

4 ก.ค. 2566 - 11 ก.ค. 2566
11 ก.ค. 2566 - 18 ก.ค. 2566
18 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566
31 ก.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566
4 ก.ค. 2566 - 11 ก.ค. 2566
11 ก.ค. 2566 - 18 ก.ค. 2566
18 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566
31 ก.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 41,990 บาท

ดูรายละเอียด

ตุรกี ชานัคคาเล คูซาดาซี ซิรินเซ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล (บินภายใน 1 เที่ยว)

ทัวร์โค๊ด ZGIST-2316TK

บินตรง+บินภายใน 1 เที่ยว ดินแดนมรดกโลก 2 ทวีป ชมตำนานม้าไม้เมืองทรอย สุดชิลล์ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

8 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
22 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566
29 ส.ค. 2566 - 5 ก.ย. 2566
6 ก.ย. 2566 - 13 ก.ย. 2566
13 ก.ย. 2566 - 20 ก.ย. 2566
20 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566
27 ก.ย. 2566 - 4 ต.ค. 2566
8 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
22 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566
29 ส.ค. 2566 - 5 ก.ย. 2566
6 ก.ย. 2566 - 13 ก.ย. 2566
13 ก.ย. 2566 - 20 ก.ย. 2566
20 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566
27 ก.ย. 2566 - 4 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,990 บาท

ดูรายละเอียด

ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล อิสปาร์ตา คัปปาโดเกีย อังการา

ทัวร์โค๊ด ZGIST-2315TK

เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมบอลลูนหลากสีสัน สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เช็คอินทุ่งลาเวนเดอร์

25 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566
26 ก.ค. 2566 - 3 ส.ค. 2566
27 ก.ค. 2566 - 4 ส.ค. 2566
25 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566
26 ก.ค. 2566 - 3 ส.ค. 2566
27 ก.ค. 2566 - 4 ส.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 9 วัน 6 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 33,990 บาท

ดูรายละเอียด

ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการา ซาฟานโบลู

ทัวร์โค๊ด ZGIST-2317TK

เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อ ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน

6 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566
10 ส.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566
11 ส.ค. 2566 - 19 ส.ค. 2566
6 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566
10 ส.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566
11 ส.ค. 2566 - 19 ส.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 9 วัน 6 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 33,990 บาท

ดูรายละเอียด

ตุรกี ชานัคคาเล คูซาดาซี ซิรินเซ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล (บินภายใน 1 เที่ยว) EP.2

ทัวร์โค๊ด ZGIST-2318TK

บินตรง+บินภายใน 1 เที่ยว ดินแดนมรดกโลก 2 ทวีป ชมตำนานม้าไม้เมืองทรอย สุดชิลล์ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

29 ก.ค. 2566 - 5 ส.ค. 2566
9 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
23 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566
25 ต.ค. 2566 - 1 พ.ย. 2566
27 ต.ค. 2566 - 3 พ.ย. 2566
2 พ.ย. 2566 - 9 พ.ย. 2566
9 พ.ย. 2566 - 16 พ.ย. 2566
14 พ.ย. 2566 - 21 พ.ย. 2566
16 พ.ย. 2566 - 23 พ.ย. 2566
21 พ.ย. 2566 - 28 พ.ย. 2566
23 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566
30 พ.ย. 2566 - 7 ธ.ค. 2566
4 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566
8 ธ.ค. 2566 - 15 ธ.ค. 2566
9 ธ.ค. 2566 - 16 ธ.ค. 2566
14 ธ.ค. 2566 - 21 ธ.ค. 2566
28 พ.ย. 2566 - 5 ธ.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,990 บาท

ดูรายละเอียด

ตุรกี ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการา อิสตันบูล (นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน)

ทัวร์โค๊ด ZGIST-2320TK

สัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลก ชมวิหารเซนต์โซเฟีย ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย สัมผัสความยิ่งใหญ่สุเหร่าสีน้ำเงิน

27 ก.ค. 2566 - 3 ส.ค. 2566
6 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566
3 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
10 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
24 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 6 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 33,990 บาท

ดูรายละเอียด

ตุรกี อิสตันบูล สกีอูลูดัก ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย (บินภายใน 1 เที่ยว)

ทัวร์โค๊ด ZGIST-2319TK

สัมผัสความหนาวที่ลานสกีรีสอร์ทอูลูดัก ล่องเรือบอสฟอรัส ตะลุยดินแดนเมืองมรดกโลก

21 ธ.ค. 2566 - 28 ธ.ค. 2566
28 ธ.ค. 2566 - 4 ม.ค. 2567
30 ธ.ค. 2566 - 6 ม.ค. 2567

เดินทางโดยสายการบิน TK 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 59,990 บาท

ดูรายละเอียด

ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการา

ทัวร์โค๊ด ZGIST-2321TK

เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อ ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน

27 พ.ย. 2566 - 5 ธ.ค. 2566
3 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566
7 ธ.ค. 2566 - 15 ธ.ค. 2566
23 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
26 ธ.ค. 2566 - 3 ม.ค. 2567
29 ธ.ค. 2566 - 6 ม.ค. 2567
30 ธ.ค. 2566 - 7 ม.ค. 2567

เดินทางโดยสายการบิน TK 9 วัน 6 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,990 บาท

ดูรายละเอียด

Message us