เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ ปาทัน นากาก็อต EP.3

รหัสทัวร์ : ZGKTM-2303WE

Hotel Star : 3 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน WE 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 25,990 บาท

Highlight

เนปาลดินแดนแห่งความศรัทธา ชมวิว "เทือกเขาหิมาลัย" ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ "นากาก็อต" สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล สุดว้าว!! พักนากาก็อต 1 คืน พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
2 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 25,990 31,980   25 จอง
2 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 25,990 31,980   25 จอง
Message us