การเตรียมข้อมูลสำหรับจองโปรแกรมทัวร์

ต้องระบุข้อมูลอะไรกับทัวร์นะจ๊ะ เพื่อให้การจองทัวร์เสร็จสมบูรณ์

ท่านจำเป็นต้องชำระเงินมัดจำทัวร์พร้อมนำเอกสารหรือแจ้งข้อมูล เพื่อให้เราดำเนินการจัดทริปทัวร์ให้ท่าน ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้เราทราบ มีดังนี้
1). ชื่อจริงและนามสกุลที่เขียนเหมือนในหนังสือเดินทาง
2). วัน เดือน ปีเกิด
3). สัญชาติ
4). หมายเลขหนังสือเดินทาง
5). วันที่ออกหนังสือเดินทางและวันหมดอายุ

ทั้งนี้ อาจมีเงื่อนไขทางการแพทย์ที่ท่านเคยประสบมาและอาจจำเป็นต้องแจ้งเพื่อให้การจองทัวร์เสร็จสมบูรณ์ และขอเรียนให้ทราบว่า หากท่านไม่ระบุข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถทำการจองหรือดำเนินการเรื่องทัวร์ให้ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการจอง

Message us