เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2313VN

รายละเอียดทัวร์

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน

เดินทางโดยสายการบิน VN

วันที่เดินทาง
24 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566
(5 วัน 4 คืน)

ทัวร์โค๊ด : ZGHAN-2313VN

โรงแรม : 3 ดาว

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก ราคา/ท่าน จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) 19,890
- +

0

0

ผู้ใหญ่ (พักคู่) 14,990
- +

0

0

0

ข้อมูลผู้เดินทาง

sdsdf
Message us