เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2318VZ

รายละเอียดทัวร์

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์

เดินทางโดยสายการบิน

วันที่เดินทาง
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566
(3 วัน 2 คืน)

ทัวร์โค๊ด : ZGDAD-2318VZ

โรงแรม : 4 ดาว

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก ราคา/ท่าน จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) 20,890
- +

0

0

ผู้ใหญ่ (พักคู่) 16,990
- +

0

0

0

ข้อมูลผู้เดินทาง

sdsdf
Message us