ฝรั่งเศส สวิตเซอร์เเลนด์ อิตาลี ปารีส ทิตลิส มิลาน

รหัสทัวร์ : ZGCDG-2304WY

รายละเอียดทัวร์

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์เเลนด์ อิตาลี ปารีส ทิตลิส มิลาน

เดินทางโดยสายการบิน WY

วันที่เดินทาง
8 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
(8 วัน 6 คืน)

ทัวร์โค๊ด : ZGCDG-2304WY

โรงแรม : 0 ดาว

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก ราคา/ท่าน จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) 87,990
- +

0

0

ผู้ใหญ่ (พักคู่) 75,990
- +

0

0

0

ข้อมูลผู้เดินทาง

sdsdf
Message us