มิลาน โคโม ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส

รหัสทัวร์ : ZGMXP-2306BR

รายละเอียดทัวร์

มิลาน โคโม ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส

เดินทางโดยสายการบิน BR

วันที่เดินทาง
7 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566
(8 วัน 5 คืน)

ทัวร์โค๊ด : ZGMXP-2306BR

โรงแรม : 4 ดาว

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก ราคา/ท่าน จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) 91,990
- +

0

0

ผู้ใหญ่ (พักคู่) 79,990
- +

0

0

0

ข้อมูลผู้เดินทาง

sdsdf
Message us