อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส

รหัสทัวร์ : ZGMXP-2301CX

Hotel Star : 0 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน CX 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 79,990 บาท

Highlight

ทริปเดี่ยวเที่ยว 3 ประเทศ ชมใบไม้เปลี่ยนสีเเห่งยุโรป พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top Of Europe เยือนเมืองสวยริมทะเลสาบอินเทอร์ลาเก้น

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
20 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566 79,990 91,990   31 จอง
11 ต.ค. 2566 - 18 ต.ค. 2566 79,990 91,990   31 จอง
18 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 81,990 93,990   31 จอง
22 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 81,990 93,990   31 จอง
20 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566 79,990 91,990   31 จอง
11 ต.ค. 2566 - 18 ต.ค. 2566 79,990 91,990   31 จอง
18 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 81,990 93,990   31 จอง
22 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 81,990 93,990   31 จอง
Message us