อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน โคโม อินเทอลาเก้น จุงเฟรา ปารีส

รหัสทัวร์ : ZGMXP-2302SQ

Hotel Star : 3 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน SQ 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 75,990 บาท

Highlight

1 ทริป 3 ประเทศ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe เยือนมิลาน Check-in ปารีส เที่ยวเมืองสวยอินเทอลาเก้น

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
21 ก.ย. 2566 - 28 ก.ย. 2566 75,990 85,990   20 จอง
12 ต.ค. 2566 - 19 ต.ค. 2566 79,990 89,990   20 จอง
1 พ.ย. 2566 - 8 พ.ย. 2566 75,990 85,990   20 จอง
22 พ.ย. 2566 - 29 พ.ย. 2566 77,990 87,990   20 จอง
29 พ.ย. 2566 - 6 ธ.ค. 2566 79,990 89,990   20 จอง
6 ธ.ค. 2566 - 13 ธ.ค. 2566 79,990 89,990   20 จอง
13 ธ.ค. 2566 - 20 ธ.ค. 2566 77,990 87,990   20 จอง
21 ก.ย. 2566 - 28 ก.ย. 2566 75,990 85,990   20 จอง
12 ต.ค. 2566 - 19 ต.ค. 2566 79,990 89,990   20 จอง
1 พ.ย. 2566 - 8 พ.ย. 2566 75,990 85,990   20 จอง
22 พ.ย. 2566 - 29 พ.ย. 2566 77,990 87,990   20 จอง
29 พ.ย. 2566 - 6 ธ.ค. 2566 79,990 89,990   20 จอง
6 ธ.ค. 2566 - 13 ธ.ค. 2566 79,990 89,990   20 จอง
13 ธ.ค. 2566 - 20 ธ.ค. 2566 77,990 87,990   20 จอง
Message us