สวิตเซอร์เเลนด์ ออสเตรีย เซ็ก เยอรมัน

รหัสทัวร์ : ZGMUC-2302SQ

Hotel Star : 0 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน SQ 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 75,990 บาท

Highlight

พิชิตเขาทิตลิต ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์เเละเซสกี้ครุมลอฟ อินเทอลาเก้นเมืองริมทะเลสาบ เยือนน้ำตกไรน์สุดยิ่งใหญ่

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
19 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 75,990 87,990   20 จอง
23 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566 79,990 91,990   20 จอง
10 พ.ย. 2566 - 17 พ.ย. 2566 75,990 87,990   20 จอง
27 ธ.ค. 2566 - 3 ม.ค. 2567 89,990 101,990   20 จอง
19 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 75,990 87,990   20 จอง
23 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566 79,990 91,990   20 จอง
10 พ.ย. 2566 - 17 พ.ย. 2566 75,990 87,990   20 จอง
27 ธ.ค. 2566 - 3 ม.ค. 2567 89,990 101,990   20 จอง
Message us