เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิลส์)

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2320VZ

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน VZ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,990 บาท

Highlight

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์ รวมค่าสวนสนุก "แฟนตาชี พาร์ค" เช็คอินโซนใหม่ "บานาฮิลส์"

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
15 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
22 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
6 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 14,990 18,890   21 จอง
14 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
20 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
26 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 16,990 20,890   36 จอง
31 ก.ค. 2566 - 3 ส.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
1 ส.ค. 2566 - 4 ส.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
11 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 16,990 20,890   36 จอง
17 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
23 ส.ค. 2566 - 26 ส.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
24 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
7 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
8 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
15 ก.ย. 2566 - 18 ก.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
16 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
20 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
22 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
28 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
29 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
15 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
22 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
6 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 14,990 18,890   21 จอง
14 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
20 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
26 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 16,990 20,890   36 จอง
31 ก.ค. 2566 - 3 ส.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
1 ส.ค. 2566 - 4 ส.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
11 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 16,990 20,890   36 จอง
17 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
23 ส.ค. 2566 - 26 ส.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
24 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
7 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
8 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
15 ก.ย. 2566 - 18 ก.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
16 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
20 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
22 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 14,990 18,890   36 จอง
28 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
29 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
Message us