อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน จุงเฟรา อินเทอลาเก้น ปารีส

รหัสทัวร์ : ZGMXP-2304BR

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน BR 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 79,990 บาท

Highlight

1 ทริป 3 ประเทศ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe เที่ยวเมืองสวยอินเทอลาเก้น เยือนมิลาน ช้อปปิ้งปารีส

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
23 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566 83,990 95,990   31 จอง
7 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 81,990 93,990   31 จอง
9 ธ.ค. 2566 - 16 ธ.ค. 2566 79,990 91,990   31 จอง
23 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566 83,990 95,990   31 จอง
7 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 81,990 93,990   31 จอง
9 ธ.ค. 2566 - 16 ธ.ค. 2566 79,990 91,990   31 จอง
Message us