ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ

รหัสทัวร์ : ZGHKG-2320EK

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน EK 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,990 บาท

Highlight

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน อธิษฐานขอพรเทพเจ้าแชกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   18 จอง
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 20,990 27,890   19 จอง
4 มิ.ย. 2566 - 6 มิ.ย. 2566 18,990 25,890   20 จอง
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
10 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
17 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
24 มิ.ย. 2566 - 26 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
6 ก.ค. 2566 - 8 ก.ค. 2566 18,990 25,890   20 จอง
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 19,990 26,890   20 จอง
8 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 19,990 26,890   20 จอง
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 20,990 27,890   20 จอง
29 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 19,990 26,890   20 จอง
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 20,990 27,890   20 จอง
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
23 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
29 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 19,990 26,890   20 จอง
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 19,990 26,890   20 จอง
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   18 จอง
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 20,990 27,890   19 จอง
4 มิ.ย. 2566 - 6 มิ.ย. 2566 18,990 25,890   20 จอง
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
10 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
17 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
24 มิ.ย. 2566 - 26 มิ.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
6 ก.ค. 2566 - 8 ก.ค. 2566 18,990 25,890   20 จอง
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 19,990 26,890   20 จอง
8 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 19,990 26,890   20 จอง
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 20,990 27,890   20 จอง
29 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 19,990 26,890   20 จอง
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 20,990 27,890   20 จอง
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
23 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 19,990 26,890   20 จอง
29 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 19,990 26,890   20 จอง
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 19,990 26,890   20 จอง
Message us