ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

รหัสทัวร์ : ZGHKG-2324CX

Hotel Star : 3 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน CX 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,990 บาท

Highlight

สักการะพระใหญ่โป่วหลิน นมัสการเทพเจ้าแชกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ ช้อปปิ้งจุใจย่านจิมซาจุ่ย

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
26 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
15 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
19 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
26 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
15 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
19 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
Message us