ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

รหัสทัวร์ : ZGHKG-2325CX

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน CX 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,990 บาท

Highlight

เสริมความปัง นมัสการเทพเจ้าแซกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ ช้อปปิ้งจุใจย่านจิมซาจุ่ย และ City Gate Outlet

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
5 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
11 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
12 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 22,990 28,890   25 จอง
23 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
3 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566 25,990 31,890   25 จอง
7 ธ.ค. 2566 - 9 ธ.ค. 2566 25,990 31,890   25 จอง
8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 25,990 31,890   25 จอง
9 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566 25,990 31,890   25 จอง
5 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
11 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
12 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 22,990 28,890   25 จอง
23 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 21,990 27,890   25 จอง
3 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566 25,990 31,890   25 จอง
7 ธ.ค. 2566 - 9 ธ.ค. 2566 25,990 31,890   25 จอง
8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 25,990 31,890   25 จอง
9 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566 25,990 31,890   25 จอง
Message us