เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2321VZ

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน VZ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 9,990 บาท

Highlight

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์ รวมค่าสวนสนุก "แฟนตาซี พาร์ค" เช็คอินโซนใหม่ "บานาฮิลส์"

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 14,990 18,890   15 จอง
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 9,990 13,890   15 จอง
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 12,990 16,890   36 จอง
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 10,990 14,890   16 จอง
30 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566 10,990 14,890   16 จอง
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 10,990 14,890   16 จอง
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
21 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
31 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
4 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
16 ก.ย. 2566 - 18 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
22 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
23 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
29 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
13 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 15,990 19,890   36 จอง
21 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 15,990 19,890   36 จอง
22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 14,990 18,890   15 จอง
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 9,990 13,890   15 จอง
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 12,990 16,890   36 จอง
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 10,990 14,890   16 จอง
30 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566 10,990 14,890   16 จอง
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 10,990 14,890   16 จอง
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
21 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
31 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
4 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
16 ก.ย. 2566 - 18 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
22 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
23 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 13,990 17,890   36 จอง
29 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
13 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 15,990 19,890   36 จอง
21 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 15,990 19,890   36 จอง
22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 14,990 18,890   36 จอง
Message us