สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เกาะเซ็นโตซ่า - ฟรีเดย์ 1 วัน

รหัสทัวร์ : ZGSIN-2305TR

Hotel Star : 3 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน TR 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 12,990 บาท

Highlight

ชมการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง "Spectra Light And Water Show" สนุกสุดมันส์อิสระท่องเที่ยวเกาะมหาสนุกเซ็นโตซ่า

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
27 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566 12,990 17,490   20 จอง
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 14,990 19,490   20 จอง
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566 14,990 19,490   26 จอง
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 14,990 19,490   26 จอง
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 14,990 19,490   26 จอง
7 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566 16,990 21,490   26 จอง
14 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 16,990 21,490   26 จอง
22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 16,990 21,490   26 จอง
27 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566 12,990 17,490   20 จอง
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 14,990 19,490   20 จอง
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566 14,990 19,490   26 จอง
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 14,990 19,490   26 จอง
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 14,990 19,490   26 จอง
7 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566 16,990 21,490   26 จอง
14 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 16,990 21,490   26 จอง
22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 16,990 21,490   26 จอง
Message us