เวียดนามเหนือ ฮานอย บิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา 2 คืน

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2310WE

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน WE 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,990 บาท

Highlight

สัมผัสเมืองในสายหมอกกลางหุบเขา "พิชิตฟานซิปัน" เที่ยวสุดคุ้มพักชาปา 2 คืน ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์"

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
25 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 14,990 18,890   23 จอง
2 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 14,990 18,890   21 จอง
25 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 14,990 18,890   23 จอง
2 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 14,990 18,890   21 จอง
Message us