เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2311WE

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน WE 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 16,990 บาท

Highlight

สัมผัสชาปาเมืองในสายหมอกกลางหุบเขา 2 คืน พิชิตฟานชิปัน เยือนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก ล่องเรือชมมรดกโลก "ฮาลองบก"

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
1 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 16,990 21,890   18 จอง
3 มิ.ย. 2566 - 7 มิ.ย. 2566 19,990 24,890   20 จอง
1 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 16,990 21,890   18 จอง
3 มิ.ย. 2566 - 7 มิ.ย. 2566 19,990 24,890   20 จอง
Message us