เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา2คืน

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2314VN

Hotel Star : 3 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน VN 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 12,990 บาท

Highlight

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
9 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566 12,990 16,890   21 จอง
14 มิ.ย. 2566 - 17 มิ.ย. 2566 12,990 16,890   21 จอง
24 มิ.ย. 2566 - 27 มิ.ย. 2566 12,990 16,890   30 จอง
1 ก.ค. 2566 - 4 ก.ค. 2566 12,990 16,890   21 จอง
7 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 12,990 16,890   21 จอง
12 ก.ค. 2566 - 15 ก.ค. 2566 13,990 17,890   30 จอง
13 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 13,990 17,890   30 จอง
21 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566 13,990 17,890   21 จอง
26 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566 17,990 21,890   30 จอง
28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 18,990 22,890   30 จอง
30 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566 18,990 22,890   30 จอง
4 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566 13,990 17,890   30 จอง
9 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566 16,990 20,890   30 จอง
11 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 16,990 20,890   30 จอง
13 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566 16,990 20,890   30 จอง
17 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 13,990 17,890   30 จอง
25 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 13,990 17,890   30 จอง
30 ส.ค. 2566 - 2 ก.ย. 2566 13,990 17,890   30 จอง
31 ส.ค. 2566 - 3 ก.ย. 2566 13,990 17,890   30 จอง
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 13,990 17,890   30 จอง
15 ก.ย. 2566 - 18 ก.ย. 2566 13,990 17,890   30 จอง
20 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566 12,990 16,890   30 จอง
23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 13,990 17,890   30 จอง
30 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566 13,990 17,890   30 จอง
5 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 14,990 18,890   30 จอง
11 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 14,990 18,890   30 จอง
13 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 17,990 21,890   30 จอง
15 ต.ค. 2566 - 18 ต.ค. 2566 16,990 20,890   30 จอง
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 17,990 21,890   30 จอง
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 17,990 21,890   30 จอง
22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 17,990 21,890   30 จอง
9 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566 12,990 16,890   21 จอง
14 มิ.ย. 2566 - 17 มิ.ย. 2566 12,990 16,890   21 จอง
24 มิ.ย. 2566 - 27 มิ.ย. 2566 12,990 16,890   30 จอง
1 ก.ค. 2566 - 4 ก.ค. 2566 12,990 16,890   21 จอง
7 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 12,990 16,890   21 จอง
12 ก.ค. 2566 - 15 ก.ค. 2566 13,990 17,890   30 จอง
13 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 13,990 17,890   30 จอง
21 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566 13,990 17,890   21 จอง
26 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566 17,990 21,890   30 จอง
28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 18,990 22,890   30 จอง
30 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566 18,990 22,890   30 จอง
4 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566 13,990 17,890   30 จอง
9 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566 16,990 20,890   30 จอง
11 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 16,990 20,890   30 จอง
13 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566 16,990 20,890   30 จอง
17 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 13,990 17,890   30 จอง
25 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 13,990 17,890   30 จอง
30 ส.ค. 2566 - 2 ก.ย. 2566 13,990 17,890   30 จอง
31 ส.ค. 2566 - 3 ก.ย. 2566 13,990 17,890   30 จอง
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 13,990 17,890   30 จอง
15 ก.ย. 2566 - 18 ก.ย. 2566 13,990 17,890   30 จอง
20 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566 12,990 16,890   30 จอง
23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 13,990 17,890   30 จอง
30 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566 13,990 17,890   30 จอง
5 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 14,990 18,890   30 จอง
11 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 14,990 18,890   30 จอง
13 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 17,990 21,890   30 จอง
15 ต.ค. 2566 - 18 ต.ค. 2566 16,990 20,890   30 จอง
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 17,990 21,890   30 จอง
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 17,990 21,890   30 จอง
22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 17,990 21,890   30 จอง
Message us