เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2307VZ

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน VZ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,990 บาท

Highlight

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาว พักบานาฮิลส์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง นั่งกระเช้าไฟฟ้า สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 13,990 17,890   20 จอง
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 13,990 17,890   20 จอง
Message us