เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 1)

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2308VZ

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน VZ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 9,990 บาท

Highlight

เที่ยวคุ้ม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ พัก 4 ดาวทุกคืน นั่งสามล้อ ล่องเรือกระด้ง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
25 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 9,990 14,890   20 จอง
27 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566 9,990 14,890   21 จอง
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566 9,990 14,890   21 จอง
25 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 9,990 14,890   20 จอง
27 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566 9,990 14,890   21 จอง
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566 9,990 14,890   21 จอง
Message us