ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

รหัสทัวร์ : ZGTPE-2311VZ

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน VZ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,990 บาท

Highlight

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
24 พ.ค. 2566 - 27 พ.ค. 2566 15,990 20,990   35 จอง
25 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 17,990 22,990   25 จอง
27 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566 15,990 20,990   25 จอง
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566 15,990 20,990   35 จอง
8 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 17,990 22,990   21 จอง
10 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566 16,990 21,990   17 จอง
16 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
29 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566 15,990 20,990   22 จอง
1 ก.ค. 2566 - 4 ก.ค. 2566 17,990 22,990   25 จอง
8 ก.ค. 2566 - 11 ก.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
14 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
22 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
29 ก.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566 20,990 25,990   35 จอง
3 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
12 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 20,990 25,990   35 จอง
19 ส.ค. 2566 - 22 ส.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
24 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
1 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
7 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
14 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
16 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
29 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
5 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
7 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566 18,990 23,990   35 จอง
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 20,990 25,990   35 จอง
22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 20,990 25,990   35 จอง
25 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
24 พ.ค. 2566 - 27 พ.ค. 2566 15,990 20,990   35 จอง
25 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 17,990 22,990   25 จอง
27 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566 15,990 20,990   25 จอง
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566 15,990 20,990   35 จอง
8 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 17,990 22,990   21 จอง
10 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566 16,990 21,990   17 จอง
16 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
29 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566 15,990 20,990   22 จอง
1 ก.ค. 2566 - 4 ก.ค. 2566 17,990 22,990   25 จอง
8 ก.ค. 2566 - 11 ก.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
14 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
22 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
29 ก.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566 20,990 25,990   35 จอง
3 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
12 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 20,990 25,990   35 จอง
19 ส.ค. 2566 - 22 ส.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
24 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
1 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
7 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
14 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
16 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 17,990 22,990   35 จอง
29 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
5 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
7 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566 18,990 23,990   35 จอง
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 20,990 25,990   35 จอง
22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 20,990 25,990   35 จอง
25 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
Message us