เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2317VZ

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,990 บาท

Highlight

เที่ยวคุ้ม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ พัก 4 ดาวทุกคืน นั่งสามล้อ ล่องเรือกระด้ง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
7 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566 16,990 21,890   36 จอง
11 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 17,990 22,890   36 จอง
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 17,990 22,890   36 จอง
22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 16,990 21,890   36 จอง
23 ต.ค. 2566 - 26 ต.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
25 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
7 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566 16,990 21,890   36 จอง
11 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 17,990 22,890   36 จอง
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 17,990 22,890   36 จอง
22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 16,990 21,890   36 จอง
23 ต.ค. 2566 - 26 ต.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
25 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
Message us