ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค

รหัสทัวร์ : ZGTPE-2313CI

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน CI 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 19,990 บาท

Highlight

เช็คอินที่เที่ยวใหม่!! สกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงซี เพลิดเพลินไปกับหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เฝิงเจี่ย และซีเหมินติง พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และชาบูไต้หวัน แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า ไฟล์ทสวย บินเช้า-กลับดึก

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566 21,990 27,990   11 จอง
21 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566 19,990 25,990   16 จอง
12 ก.ค. 2566 - 15 ก.ค. 2566 21,990 27,990   25 จอง
9 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566 23,990 29,990   25 จอง
30 ส.ค. 2566 - 2 ก.ย. 2566 21,990 27,990   25 จอง
20 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566 21,990 27,990   25 จอง
11 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 23,990 29,990   25 จอง
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566 21,990 27,990   11 จอง
21 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566 19,990 25,990   16 จอง
12 ก.ค. 2566 - 15 ก.ค. 2566 21,990 27,990   25 จอง
9 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566 23,990 29,990   25 จอง
30 ส.ค. 2566 - 2 ก.ย. 2566 21,990 27,990   25 จอง
20 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566 21,990 27,990   25 จอง
11 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 23,990 29,990   25 จอง
Message us