สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ฟรีเดย์ 1 วัน)

รหัสทัวร์ : ZGSIN-2308SQ

Hotel Star : 0 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน SQ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,990 บาท

Highlight

สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบิน Full Service เช็คอินอ่าวมาริน่า สนุกสุดมันส์เกาะมหาสนุกเซ็นโตซ่า

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
1 ก.ค. 2566 - 3 ก.ค. 2566 15,990 20,490   24 จอง
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 13,990 18,490   21 จอง
8 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 15,990 20,490   24 จอง
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 15,990 20,490   24 จอง
15 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566 15,990 20,490   24 จอง
21 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
22 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
29 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
30 ก.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
4 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
5 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
11 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
13 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
26 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566 15,990 20,490   24 จอง
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566 15,990 20,490   24 จอง
8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 15,990 20,490   24 จอง
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 15,990 20,490   24 จอง
22 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 15,990 20,490   24 จอง
23 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 15,990 20,490   24 จอง
29 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 15,990 20,490   24 จอง
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 15,990 20,490   24 จอง
6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
7 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
12 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
13 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 18,990 23,490   24 จอง
14 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
21 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 18,990 23,490   24 จอง
22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
28 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
4 พ.ย. 2566 - 6 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
11 พ.ย. 2566 - 13 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
18 พ.ย. 2566 - 20 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
25 พ.ย. 2566 - 27 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
2 ธ.ค. 2566 - 4 ธ.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
3 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
9 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566 18,990 23,490   24 จอง
10 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
16 ธ.ค. 2566 - 18 ธ.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 19,990 25,990   24 จอง
23 ธ.ค. 2566 - 25 ธ.ค. 2566 19,990 25,990   24 จอง
29 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 19,990 25,990   24 จอง
30 ธ.ค. 2566 - 1 ม.ค. 2567 21,990 27,990   24 จอง
31 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567 21,990 27,990   24 จอง
1 ก.ค. 2566 - 3 ก.ค. 2566 15,990 20,490   24 จอง
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 13,990 18,490   21 จอง
8 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 15,990 20,490   24 จอง
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 15,990 20,490   24 จอง
15 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566 15,990 20,490   24 จอง
21 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
22 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
29 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
30 ก.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
4 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
5 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
11 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
13 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
26 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 14,990 19,490   24 จอง
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566 15,990 20,490   24 จอง
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566 15,990 20,490   24 จอง
8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 15,990 20,490   24 จอง
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 15,990 20,490   24 จอง
22 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 15,990 20,490   24 จอง
23 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 15,990 20,490   24 จอง
29 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 15,990 20,490   24 จอง
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 15,990 20,490   24 จอง
6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
7 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
12 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
13 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 18,990 23,490   24 จอง
14 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
21 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 18,990 23,490   24 จอง
22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
28 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
4 พ.ย. 2566 - 6 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
11 พ.ย. 2566 - 13 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
18 พ.ย. 2566 - 20 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
25 พ.ย. 2566 - 27 พ.ย. 2566 16,990 21,490   24 จอง
1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
2 ธ.ค. 2566 - 4 ธ.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
3 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
9 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566 18,990 23,490   24 จอง
10 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566 17,990 22,490   24 จอง
16 ธ.ค. 2566 - 18 ธ.ค. 2566 16,990 21,490   24 จอง
22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 19,990 25,990   24 จอง
23 ธ.ค. 2566 - 25 ธ.ค. 2566 19,990 25,990   24 จอง
29 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 19,990 25,990   24 จอง
30 ธ.ค. 2566 - 1 ม.ค. 2567 21,990 27,990   24 จอง
31 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567 21,990 27,990   24 จอง
Message us