ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

รหัสทัวร์ : ZGTPE-2315VZ

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน VJ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,990 บาท

Highlight

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
24 พ.ค. 2566 - 27 พ.ค. 2566 16,990 21,990   30 จอง
26 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566 15,990 20,990   25 จอง
28 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566 15,990 20,990   25 จอง
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566 15,990 20,990   24 จอง
7 มิ.ย. 2566 - 10 มิ.ย. 2566 16,990 21,990   17 จอง
9 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566 16,990 21,990   18 จอง
14 มิ.ย. 2566 - 17 มิ.ย. 2566 15,990 20,990   35 จอง
17 มิ.ย. 2566 - 20 มิ.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
7 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 15,990 20,990   35 จอง
15 ก.ค. 2566 - 18 ก.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
22 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566 15,990 20,990   35 จอง
28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 19,990 25,990   35 จอง
10 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 19,990 25,990   35 จอง
23 ส.ค. 2566 - 26 ส.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
25 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
26 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
30 ส.ค. 2566 - 2 ก.ย. 2566 14,990 19,990   35 จอง
2 ก.ย. 2566 - 5 ก.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
8 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
13 ก.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
20 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
28 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
29 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
30 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
10 ต.ค. 2566 - 13 ต.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 20,990 25,990   35 จอง
25 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
24 พ.ค. 2566 - 27 พ.ค. 2566 16,990 21,990   30 จอง
26 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566 15,990 20,990   25 จอง
28 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566 15,990 20,990   25 จอง
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566 15,990 20,990   24 จอง
7 มิ.ย. 2566 - 10 มิ.ย. 2566 16,990 21,990   17 จอง
9 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566 16,990 21,990   18 จอง
14 มิ.ย. 2566 - 17 มิ.ย. 2566 15,990 20,990   35 จอง
17 มิ.ย. 2566 - 20 มิ.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
7 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 15,990 20,990   35 จอง
15 ก.ค. 2566 - 18 ก.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
22 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566 15,990 20,990   35 จอง
28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 19,990 25,990   35 จอง
10 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 19,990 25,990   35 จอง
23 ส.ค. 2566 - 26 ส.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
25 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
26 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
30 ส.ค. 2566 - 2 ก.ย. 2566 14,990 19,990   35 จอง
2 ก.ย. 2566 - 5 ก.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
8 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
13 ก.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
20 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566 16,990 21,990   35 จอง
28 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
29 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
30 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566 16,990 21,990   35 จอง
10 ต.ค. 2566 - 13 ต.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 20,990 25,990   35 จอง
25 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566 17,990 22,990   35 จอง
Message us