เทศกาลสมุรไพรเมือง ฟูจิ คาวากูชิโค 2019

Fuji Kawaguchiko Herb Festival 2019
เทศกาลสมุรไพรเมือง ฟูจิ คาวากูชิโค 2019

เทศกาลสมุรไพรเมือง ฟูจิ คาวากูชิโค 2019
เทศกาลสมุรไพรเมือง ฟูจิ คาวากูชิโค 2019

เทศกาลสมุรไพรเมือง ฟูจิ คาวากูชิโค 2019

Map: แผนที่
Oishi Park (http://bit.ly/2X18yso)
Yagisaki Park (http://bit.ly/2Ux4hQL)

วันที่จัดงาน Date:14 June to 7 July 2019 (to 15 July at Oishi Park)
ช่วงเวลา Hours: 09:00~18:00
ค่าเข้า Fee: Free
ข้อมูลจาก : https://jw-webmagazine.com/fuji-kawaguchiko-herb-festival-2019-69c8e4a390a7

 

Message us