มิลาน โคโม ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส

รหัสทัวร์ : ZGMXP-2306BR

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน BR 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 77,990 บาท

Highlight

1 ทริป 3 ประเทศ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe เที่ยวเมืองสวยอินเทอร์ลาเก้น เยือนมิลาน ช้อปปิ้งปารีส

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
23 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566 83,990 95,990   31 จอง
7 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 79,990 91,990   25 จอง
24 ต.ค. 2566 - 31 ต.ค. 2566 79,990 91,990   31 จอง
9 พ.ย. 2566 - 16 พ.ย. 2566 77,990 89,990   31 จอง
9 ธ.ค. 2566 - 16 ธ.ค. 2566 79,990 91,990   31 จอง
Message us