เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2313VN

Hotel Star : 3 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน VN 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,990 บาท

Highlight

เยือนหลังคาอินโดจีน "นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน" สัมผัสบรรยากาศเมืองในสายหมอกฟิน พักซาปา 2 คืน

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
7 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 14,990 19,890   20 จอง
29 มิ.ย. 2566 - 3 ก.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
6 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 14,990 19,890   27 จอง
8 ก.ค. 2566 - 12 ก.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
13 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
15 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
20 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
22 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
27 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 18,990 23,890   30 จอง
28 ก.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566 18,990 23,890   30 จอง
30 ก.ค. 2566 - 3 ส.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
1 ส.ค. 2566 - 5 ส.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
2 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
4 ส.ค. 2566 - 8 ส.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
9 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
11 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
12 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
13 ส.ค. 2566 - 17 ส.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
17 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
19 ส.ค. 2566 - 23 ส.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
24 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
31 ส.ค. 2566 - 4 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
2 ก.ย. 2566 - 6 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
6 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
8 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
13 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
15 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
21 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
23 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
28 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
30 ก.ย. 2566 - 4 ต.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
5 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566 15,990 20,890   30 จอง
7 ต.ค. 2566 - 11 ต.ค. 2566 15,990 20,890   30 จอง
11 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 18,990 23,890   30 จอง
12 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 18,990 23,890   30 จอง
13 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566 18,990 23,890   30 จอง
15 ต.ค. 2566 - 19 ต.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
7 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 14,990 19,890   20 จอง
29 มิ.ย. 2566 - 3 ก.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
6 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 14,990 19,890   27 จอง
8 ก.ค. 2566 - 12 ก.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
13 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
15 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
20 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
22 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
27 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 18,990 23,890   30 จอง
28 ก.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566 18,990 23,890   30 จอง
30 ก.ค. 2566 - 3 ส.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
1 ส.ค. 2566 - 5 ส.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
2 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
4 ส.ค. 2566 - 8 ส.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
9 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
11 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
12 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
13 ส.ค. 2566 - 17 ส.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
17 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
19 ส.ค. 2566 - 23 ส.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
24 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
31 ส.ค. 2566 - 4 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
2 ก.ย. 2566 - 6 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
6 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
8 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
13 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
15 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
21 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
23 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566 14,990 19,890   30 จอง
28 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
30 ก.ย. 2566 - 4 ต.ค. 2566 14,990 19,890   30 จอง
5 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566 15,990 20,890   30 จอง
7 ต.ค. 2566 - 11 ต.ค. 2566 15,990 20,890   30 จอง
11 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 18,990 23,890   30 จอง
12 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 18,990 23,890   30 จอง
13 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566 18,990 23,890   30 จอง
15 ต.ค. 2566 - 19 ต.ค. 2566 17,990 22,890   30 จอง
Message us