เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2318VZ

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 12,990 บาท

Highlight

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดีดานัง บานาฮิลล์ 4 ดาว ล่องเรือกระด้ง นั่งกระเช้าไฟฟ้า สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 16,990 20,890   36 จอง
31 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 13,990 17,890   36 จอง
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 16,990 20,890   36 จอง
31 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566 12,990 16,890   36 จอง
Message us