ทัวร์ญี่ปุ่น

แพ็กเก็จทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 17,999 บาท สนใจโปแกรมไหนติดได้โดยตรง ทางเว็บไซต์ ข้อความและแชท Line@Tournaja หรือ โทร 099-2296654

OSAKA JAPAN อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall

Air Asia

5 วัน 3 คืน

อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะเยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง คินคะคุจิ แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน และช้อปปิ้งชินไซบาชิ

HOKKAIDO ฮอกไกโด

Air Asia

5 วัน 3 คืน

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ ทะเลสาบโทยะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท

โตเกียว

Air Asia

5 วัน 3 คืน

อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม | ลานสกีฟูจิเท็น | หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

โอกินาว่า

Peach Airline

4 วัน 2 คืน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ | สวนสับปะรดนาโกะ