ทัวร์สิงคโปร์

สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เกาะเซ็นโตซ่า - ฟรีเดย์ 1 วัน

ทัวร์โค๊ด ZGSIN-2305TR

ชมการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง "Spectra Light And Water Show" สนุกสุดมันส์อิสระท่องเที่ยวเกาะมหาสนุกเซ็นโตซ่า

27 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566
7 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566
14 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
27 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566
7 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566
14 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TR 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 16,990 บาท

ดูรายละเอียด

สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ฟรีเดย์ 1 วัน (บินเช้า-กลับค่ำ)

ทัวร์โค๊ด ZGSIN-2307SQ

สัมผัสการเดินทาง และบริการเหนือระดับ กับสายการบินระดับโลก ขอคู่ และความรัก ณ วัดด้ายแดง เที่ยวคุ้ม ครบ จบในทริปเดียว อิสระท่องเที่ยวเกาะมหาสนุก 1 วัน

2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566
30 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566
30 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน SQ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,990 บาท

ดูรายละเอียด

สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ฟรีเดย์ 1 วัน)

ทัวร์โค๊ด ZGSIN-2308SQ

สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบิน Full Service เช็คอินอ่าวมาริน่า สนุกสุดมันส์เกาะมหาสนุกเซ็นโตซ่า

1 ก.ค. 2566 - 3 ก.ค. 2566
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566
8 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566
21 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566
22 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566
29 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
30 ก.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566
4 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566
5 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566
11 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566
13 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566
19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
26 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566
8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
22 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
23 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566
29 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566
6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566
7 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566
12 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566
13 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
14 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
21 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566
22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566
28 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566
3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566
4 พ.ย. 2566 - 6 พ.ย. 2566
10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566
11 พ.ย. 2566 - 13 พ.ย. 2566
17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566
18 พ.ย. 2566 - 20 พ.ย. 2566
24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566
25 พ.ย. 2566 - 27 พ.ย. 2566
1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566
2 ธ.ค. 2566 - 4 ธ.ค. 2566
3 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566
8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566
9 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566
10 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
16 ธ.ค. 2566 - 18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566
23 ธ.ค. 2566 - 25 ธ.ค. 2566
29 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
30 ธ.ค. 2566 - 1 ม.ค. 2567
31 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567
1 ก.ค. 2566 - 3 ก.ค. 2566
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566
8 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566
21 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566
22 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566
29 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
30 ก.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566
4 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566
5 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566
11 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566
13 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566
19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
26 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566
8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
22 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
23 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566
29 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566
6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566
7 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566
12 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566
13 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
14 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
21 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566
22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566
28 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566
3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566
4 พ.ย. 2566 - 6 พ.ย. 2566
10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566
11 พ.ย. 2566 - 13 พ.ย. 2566
17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566
18 พ.ย. 2566 - 20 พ.ย. 2566
24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566
25 พ.ย. 2566 - 27 พ.ย. 2566
1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566
2 ธ.ค. 2566 - 4 ธ.ค. 2566
3 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566
8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566
9 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566
10 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
16 ธ.ค. 2566 - 18 ธ.ค. 2566
22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566
23 ธ.ค. 2566 - 25 ธ.ค. 2566
29 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
30 ธ.ค. 2566 - 1 ม.ค. 2567
31 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567

เดินทางโดยสายการบิน SQ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,990 บาท

ดูรายละเอียด

Message us