ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง ไหว้พระ ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2314CX

สักการะเทพเจ้าแซงกงหมิวเพื่อความเป็นสิริมงคล ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองอำ พร้อมพิธียืมเงินเทพเจ้า

2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566
10 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566
10 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 16,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง นองปิง รีพัลส์เบย์ (ฟรีเดย์) - บินเช้า

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2315CX

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่เทียนถาน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เสริมความปัง ณ วัดแชกงหมิว

26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566
27 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566
27 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน CX 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2317EK

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566
27 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566
27 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน EK 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (ฟรีเดย์)

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2318CX

สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแซกง เจ้าแม่กวนอิม

25 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566
25 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน CX 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2320EK

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน อธิษฐานขอพรเทพเจ้าแชกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ

2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566
4 มิ.ย. 2566 - 6 มิ.ย. 2566
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566
10 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566
17 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
24 มิ.ย. 2566 - 26 มิ.ย. 2566
6 ก.ค. 2566 - 8 ก.ค. 2566
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566
8 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566
29 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566
8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
23 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566
29 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566
4 มิ.ย. 2566 - 6 มิ.ย. 2566
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566
10 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566
17 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
24 มิ.ย. 2566 - 26 มิ.ย. 2566
6 ก.ค. 2566 - 8 ก.ค. 2566
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566
8 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566
29 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566
8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
23 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566
29 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน EK 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 19,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (รวมค่ากระเช้า)

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2321CX

สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอชีย The Venetian สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกง เจ้าแม่กวนอิม

17 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566
22 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566
30 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566
17 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566
22 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566
30 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน CX 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2324CX

สักการะพระใหญ่โป่วหลิน นมัสการเทพเจ้าแชกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ ช้อปปิ้งจุใจย่านจิมซาจุ่ย

19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566
26 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566
15 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566
19 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566
19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566
26 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566
15 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566
19 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน CX 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2325CX

เสริมความปัง นมัสการเทพเจ้าแซกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ ช้อปปิ้งจุใจย่านจิมซาจุ่ย และ City Gate Outlet

5 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566
11 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566
12 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566
23 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566
3 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566
7 ธ.ค. 2566 - 9 ธ.ค. 2566
8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566
9 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566
5 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566
11 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566
12 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566
23 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566
3 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566
7 ธ.ค. 2566 - 9 ธ.ค. 2566
8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566
9 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน CX 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 25,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง EP.3

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2327TG

เที่ยวสนุกช้อปจัดเต็ม ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล

13 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
14 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
19 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566
22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
26 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566
27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566
13 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
14 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
19 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566
22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
26 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566
27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 22,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (FREE DAY)

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2326TG

สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกง เจ้าแม่กวนอิม

22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566
11 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566
22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566
11 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน TG 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 24,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ EP.2

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2328EK

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน อธิษฐานขอพรเทพเจ้าแชกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ

8 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566
13 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
15 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566
21 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566
26 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566
27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566
28 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566
3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566
4 พ.ย. 2566 - 6 พ.ย. 2566
10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566
11 พ.ย. 2566 - 13 พ.ย. 2566
17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566
18 พ.ย. 2566 - 20 พ.ย. 2566
24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566
25 พ.ย. 2566 - 27 พ.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน EK 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 19,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ไหว้พระ (ฟรีเดย์)

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2329EK

มูเตลู เสริมความปัง!! หมุนกังหันขอพรเทพเจ้าแชกง ขอเนื้อคู่วัดหวังต้าเซียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮองอำ

23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
24 มิ.ย. 2566 - 26 มิ.ย. 2566
8 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566
2 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566
9 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
30 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน EK 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ไหว้พระขอพร (บินเช้า)

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2330CX

นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โปว่หลิน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ หมุนกังหันนำโชควัดแชกง

29 ต.ค. 2566 - 31 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน CX 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,990 บาท

ดูรายละเอียด

ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์

ทัวร์โค๊ด ZGHKG-2331TG

นั่งกระเช้านองปิงนมัสการพระใหญ่โป่วหลิน สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม เสริมความเป็นสิริมงคล

4 พ.ย. 2566 - 6 พ.ย. 2566
11 พ.ย. 2566 - 13 พ.ย. 2566
10 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
16 ธ.ค. 2566 - 18 ธ.ค. 2566
30 ธ.ค. 2566 - 1 ม.ค. 2567
31 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567

เดินทางโดยสายการบิน TG 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 29,990 บาท

ดูรายละเอียด

Message us