ทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

ทัวร์โค๊ด ZGTPE-2311VZ

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

24 พ.ค. 2566 - 27 พ.ค. 2566
25 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566
27 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566
8 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566
10 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566
29 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566
1 ก.ค. 2566 - 4 ก.ค. 2566
8 ก.ค. 2566 - 11 ก.ค. 2566
14 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566
22 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566
29 ก.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566
3 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
19 ส.ค. 2566 - 22 ส.ค. 2566
24 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
1 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566
7 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566
14 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
16 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566
29 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566
5 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566
7 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566
25 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566
24 พ.ค. 2566 - 27 พ.ค. 2566
25 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566
27 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566
8 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566
10 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566
29 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566
1 ก.ค. 2566 - 4 ก.ค. 2566
8 ก.ค. 2566 - 11 ก.ค. 2566
14 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566
22 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566
29 ก.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566
3 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
19 ส.ค. 2566 - 22 ส.ค. 2566
24 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
1 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566
7 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566
14 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
16 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566
29 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566
5 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566
7 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566
25 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน VZ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,990 บาท

ดูรายละเอียด

ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ EP.2

ทัวร์โค๊ด ZGTPE-2309CI

เที่ยวไต้หวันเหมาะทุกสายทั้งธรรมชาติ กิน ช้อป ชิล ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งซีเหมินติง แช่น้ำแร่ผ่อนคลายสุดชิล พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี

1 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566
22 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
13 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566
27 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566
10 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566
7 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
14 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
28 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566
5 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
26 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566
1 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566
22 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
13 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566
27 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566
10 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566
7 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
14 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
28 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566
5 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
26 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน CI 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 22,990 บาท

ดูรายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค

ทัวร์โค๊ด ZGTPE-2313CI

เช็คอินที่เที่ยวใหม่!! สกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงซี เพลิดเพลินไปกับหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เฝิงเจี่ย และซีเหมินติง พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และชาบูไต้หวัน แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า ไฟล์ทสวย บินเช้า-กลับดึก

31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566
21 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566
12 ก.ค. 2566 - 15 ก.ค. 2566
9 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566
30 ส.ค. 2566 - 2 ก.ย. 2566
20 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566
11 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566
21 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566
12 ก.ค. 2566 - 15 ก.ค. 2566
9 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566
30 ส.ค. 2566 - 2 ก.ย. 2566
20 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566
11 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน CI 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 23,990 บาท

ดูรายละเอียด

ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง สวนดอกไม้จงเซ่อ

ทัวร์โค๊ด ZGTPE-2314JX

เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชิวๆไปกับหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

1 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566
7 มิ.ย. 2566 - 10 มิ.ย. 2566
1 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566
7 มิ.ย. 2566 - 10 มิ.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน JX 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 19,990 บาท

ดูรายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

ทัวร์โค๊ด ZGTPE-2315VZ

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

24 พ.ค. 2566 - 27 พ.ค. 2566
26 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566
28 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566
7 มิ.ย. 2566 - 10 มิ.ย. 2566
9 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566
14 มิ.ย. 2566 - 17 มิ.ย. 2566
17 มิ.ย. 2566 - 20 มิ.ย. 2566
7 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 - 18 ก.ค. 2566
22 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566
28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
10 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566
23 ส.ค. 2566 - 26 ส.ค. 2566
25 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566
26 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566
30 ส.ค. 2566 - 2 ก.ย. 2566
2 ก.ย. 2566 - 5 ก.ย. 2566
8 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566
13 ก.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2566
20 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566
28 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566
29 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566
30 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566
10 ต.ค. 2566 - 13 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566
25 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566
24 พ.ค. 2566 - 27 พ.ค. 2566
26 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566
28 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
31 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566
7 มิ.ย. 2566 - 10 มิ.ย. 2566
9 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566
14 มิ.ย. 2566 - 17 มิ.ย. 2566
17 มิ.ย. 2566 - 20 มิ.ย. 2566
7 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 - 18 ก.ค. 2566
22 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566
28 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
10 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566
23 ส.ค. 2566 - 26 ส.ค. 2566
25 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566
26 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566
30 ส.ค. 2566 - 2 ก.ย. 2566
2 ก.ย. 2566 - 5 ก.ย. 2566
8 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566
13 ก.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2566
20 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566
28 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566
29 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566
30 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566
10 ต.ค. 2566 - 13 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566
25 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน VJ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,990 บาท

ดูรายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

ทัวร์โค๊ด ZGTPE-2316VZ

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

5 ส.ค. 2566 - 8 ส.ค. 2566
26 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566
16 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566
23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566
30 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566
4 ต.ค. 2566 - 7 ต.ค. 2566
14 มิ.ย. 2566 - 17 มิ.ย. 2566
21 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566
5 มิ.ย. 2566 - 8 มิ.ย. 2566
5 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566
6 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566
7 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566
7 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566
24 ต.ค. 2566 - 27 ต.ค. 2566
25 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
14 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566
14 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566
18 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566
23 ต.ค. 2566 - 26 ต.ค. 2566
13 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
5 ส.ค. 2566 - 8 ส.ค. 2566
26 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566
16 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566
23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566
30 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566
4 ต.ค. 2566 - 7 ต.ค. 2566
14 มิ.ย. 2566 - 17 มิ.ย. 2566
21 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566
5 มิ.ย. 2566 - 8 มิ.ย. 2566
5 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566
6 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566
7 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566
7 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566
24 ต.ค. 2566 - 27 ต.ค. 2566
25 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
14 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566
14 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566
18 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
22 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566
23 ต.ค. 2566 - 26 ต.ค. 2566
13 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน VZ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,990 บาท

ดูรายละเอียด

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เจียอี้ อาลีซาน

ทัวร์โค๊ด ZGTPE-2318BR

เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมบ่อน้ำพุร้อน "เป่ยโถว" นั่งรถไฟอาลีซาน พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

14 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566
20 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566
14 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566
20 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566

เดินทางโดยสายการบิน BR 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 22,990 บาท

ดูรายละเอียด

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2

ทัวร์โค๊ด ZGTPE-2319BR

เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมบ่อน้ำพุร้อน "เป่ยโถว" นั่งรถไฟอาลีซาน พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

6 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566
12 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566
25 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566
3 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566
11 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
23 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
7 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
13 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
20 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
26 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566
17 พ.ย. 2566 - 21 พ.ย. 2566
22 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566
8 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
14 ธ.ค. 2566 - 18 ธ.ค. 2566
6 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566
12 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566
25 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566
3 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566
11 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566
23 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
7 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
13 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
20 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
26 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566
17 พ.ย. 2566 - 21 พ.ย. 2566
22 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566
8 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
14 ธ.ค. 2566 - 18 ธ.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน BR 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,990 บาท

ดูรายละเอียด

Message us